Cynhelwid Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CLwb Moduro Llanbed a'r Cylch ar y 12ed o Fis Tachwedd lle cafodd y canlynol ei hethol:

 

The AGM of Lampeter & District Motor Club was held on Wednesday 12th Novermber at the Rugby Club, Lampeter.  The Following Officials were Elected:

 

 

Llywydd / President: Greg Evans

Cadeirydd / Chairman: David Jones 

Is Gadeirydd / Vice Chairman: Jason Thomas

Ysgrifenydd / Secretary: Rhydian Thomas 

Ysgrifenydd Cystadleuaeth / Competition Secretary: Dorian Evans 

Trysorydd / Treasurer: Justin Jones 

Ysgrifenydd Aelodaeth / Membership Secretary: Anwen Davies

Swyddog y Wasg / Press Officer: Rhydian Thomas 

Clwb 250 / 250 Club: Gary Davies & Anthea Jones

Adloniant / Entertainment: Anwen Davies & Anthea Jones 

Swddogion Gwarchod Plant / Child Protection Officers: Delun Evans & Rhydian Thomas

Swyddog Offer / Equipment Officer: Jason Thomas 

Swyddog Llyfr Llofion / Scrapbook Officer: Greg Harrand

Gwefesitr / Webmaster: Geroge Eadon

Rhai i fyn i gyfarfodydd WAMC / Delegates to WAMC Meetings: Edryd EVans & Dorian Evans