Llywydd / President: Geraint Davies

Cadeirydd / Chairman: Dafydd Evans

Is Gadeirydd / Vice Chairman: Rhydian Thomas

Ysgrifenydd / Secretary: Cadog Davies(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ysgrifenydd Cystadleuaeth / Competition Secretary: Greg Harrand 

Trysorydd / Treasurer: Justin Jones 

Ysgrifenydd Aelodaeth / Membership Secretary: Caryl Davies

Prif Marshall / Chief Marshall: Lee Plant

Swyddog y Wasg / Press Officer: Greg Harrand

Autotests: Lee Plant

Clwb 250 / 250 Club: Gary Davies

Adloniant / Entertainment: Rhydian Thomas

Swyddogion Gwarchod Plant / Child Protection Officers: Delun Evans & Rhydian Thomas

Swyddog Offer / Equipment Officer: Gary Davies 

Swyddog Llyfr Llofion / Scrapbook Officer: Nathan Plant

Gwefesitr / Webmaster: George Eadon

Rhai i fyn i gyfarfodydd WAMC / Delegates to WAMC Meetings: Marc Hughes, Dafydd Evans, Rhydian Thomas, Cadog Davies

Data Protection Officer/ Swyddog Diogelu Data: George Eadon 

RBC Representative/ Cynrychiolydd RBC: Rhydian Thomas/ Marc Hughes