Llywydd / President: Geraint Davies

Cadeirydd / Chairman: Dafydd Evans

Is Gadeirydd / Vice Chairman: Rhydian Thomas

Ysgrifenydd / Secretary: Cadog Davies(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ysgrifenydd Cystadleuaeth / Competition Secretary: Greg Harrand 

Trysorydd / Treasurer: Justin Jones 

Ysgrifenydd Aelodaeth / Membership Secretary: Jonathan Davies

Prif Marshall / Chief Marshall: Lee Plant

Swyddog y Wasg / Press Officer: Greg Harrand

Autotests: Huw Rowcliffe, Wayne Jones

Clwb 250 / 250 Club: Gary Davies

Adloniant / Entertainment: Rhydian Thomas, Dafydd Evans, Greg Harrand, Owen Rowcliffe

Swyddogion Gwarchod Plant / Child Protection Officers: Delun Evans & Rhydian Thomas

Swyddog Offer / Equipment Officer: Gary Davies 

Swyddog Llyfr Llofion / Scrapbook Officer: Greg Harrand

Gwefesitr / Webmaster: George Eadon

Rhai i fyn i gyfarfodydd WAMC / Delegates to WAMC Meetings: Edryd Evans, Dafydd Evans, Justin Jones, Cadog Davies

Data Protection Officer/ Swyddog Diogelu Data: George Eadon 

RBC Representative/ Cynrychiolydd RBC: Justin Jones/ Edryd Evans 

RBC Director/ Cyfarwyddwr RBC: 

RBC Hospitality Director/ Cyfarwyddwr Lletygarwch RBC Edryd Evans

Additional Committee Members/ Aelodau Pwyllgor Ychwanegol: Dai Jones

Club Directors/ Cyfarwyddwyr Clwb: Cadog Davies, Justin Jones, Dafydd Evans