Llywydd / President: Geraint Davies

Cadeirydd / Chairman: Dafydd Evans

Is Gadeirydd / Vice Chairman: Rhydian Thomas

Ysgrifenydd / Secretary: Cadog Davies(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ysgrifenydd Cystadleuaeth / Competition Secretary: Greg Harrand 

Trysorydd / Treasurer: Justin Jones 

Ysgrifenydd Aelodaeth / Membership Secretary: Jonathan Davies

Prif Marshall / Chief Marshall: Malcolm Furber

Swyddog y Wasg / Press Officer: Greg Harrand/Anthea Jones

Autotests: Sam Woodcock, Wayne Jones

Clwb 250 / 250 Club: Gary Davies

Adloniant / Entertainment: Anthea Jones

Swyddogion Gwarchod Plant / Child Protection Officers: Delun Evans, Rhydian Thomas, Donna Jones.

Swyddog Offer / Equipment Officer: Gary Davies 

Swyddog Llyfr Llofion / Scrapbook Officer: Dai Jones, Anthea Jones

Rhai i fyn i gyfarfodydd WAMC / Delegates to WAMC Meetings: Edryd Evans, Dafydd Evans, Justin Jones, Cadog Davies

Data Protection Officer/ Swyddog Diogelu Data: George Eadon 

RBC Representative/ Cynrychiolydd RBC: Justin Jones

RBC Director/ Cyfarwyddwr RBC: Justin Jones, Edryd Evans

Additional Committee Members/ Aelodau Pwyllgor Ychwanegol: Marc Hughes, Huw Rowcliffe.

Club Directors/ Cyfarwyddwyr Clwb: Cadog Davies, Justin Jones, Dafydd Evans