Make a note in your diaries for Friday November the 11th (the Friday following the AGM)!

Cadwch le yn eich dyddiadur ar Ddydd Gwener 11/11/16! 

Carol Robertson from Brain Tumour Research will be joining us at Lampeter Rugby Club to collect our generous cheque from the Rally/Classic car run. 

Mi fydd Carol Robertson o'r elusen Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd yn dod i Clwb Rugby Llambed i gasglu'r arian a godwyd yn ystod y daith glasurol/ rali..

Food will be laid on- possibly curry and chips or something similar.

Mi fydd bwyd ar gael ar y nosweth.

Please let us know if you can make it! Rhowch wybod os byddwch yn gallu dod i gefnogi!